ČS BDH per rollam prosinec 2020

ČS122020-usnesení-rozhodnutí.pdf

-------------------------------------------------------------------------------

Informace__ČS122020.pdf
-------------------------------------------------------------------------------

Hlasovací_list.pdf

Plán činnosti KK BDH 2021.pdf

CS112020_rozpocet 2021_final.pdf
-------------------------------------------------------------------------------

Zpráva_o_činnosti_představenstva_BDH_122020.pdf

Zpráva o činnosti KK BDH 06 až 11_2020.pdf

Vysledovka CS112020.pdf

Rozvaha CS112020.pdf

Finance CS112020.pdf

Zpráva údržba CS prosinec 2020.pdf