Vítáme Vás na webu Bytového družstva Hovorčovická.

Dva zákonné důvody pro existenci stránek:

  1. Zákon č. 90/2012 Sb. (o obchodních korporacích) ukládá bytovým družstvům uveřejňovat pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva (§ 636, odst. 1).
  2. Tentýž zákon ukládá zřídit informační desku a povoluje zpřístupnit ji prostřednictvím internetových stránek družstva (§ 562).

Stránky mají neveřejnou a veřejnou část
 
Vstup do neveřejné části je vyhrazen pouze členům BDH a nebo orgánům BDH na základě přiděleného hesla. Přístupové údaje si můžete vyzvednout proti podpisu v úředních hodinách v kanceláři BDH.

Vstup do veřejné části není omezen.  Volně lze vstoupit do vybraných částí složky "O nás", na stránku "Kontaktů" a do "Důležitých čísel". Adresu stránek www.bdhp.cz například můžete sdělit osobám, kterým byste jinak museli podrobně vysvětlovat, jak se k Vám dostanou. Popis cesty je uveden na stránce Kontakty. Prodáváte-li byt (přesněji řečeno svůj členský podíl), potenciálního kupce může zajímat, jak jsme do domů investovali. Zjistí to zde.

Zkuste nám poradit

Stránky umožňují vyhlašovat diskuse k různým tématům. Vyzkoušejte si to v diskusi k vandalismu.

Ohlaste správci závadu

Zde naleznete formulář pro nahlášení závady v domě.

Zkuste hlasovat v anketě

Stránky umožňují vyhlašovat ankety k různým tématům a pro různé okruhy respondentů.

Vyzkoušejte si to v Anketě k nákupu domény, ve které se mohou vyjádřit všichni členové BDH. 

Stránky umožňují vyhlašovat ankety určené pro zvolený okruh členů. Družstevníci z domu č. 1718/19 se mohou vyjádřit, zda chtějí odstranit či přemístit odpadkový koš před vchodem domu v Anketa o odpadkovém koši.

Sledujte zápisy z Členských schůzí

Veškeré materiály z členských schůzí budete mít postupně k dispozici zde

Sledujte Informace o jednání Představenstva

Počínaje dnem 4. září 2014, kdy ČS schválila změnu stanov, vyvěšujeme v neveřejné části stránek Informace o jednání představenstva. Naleznete je zde.

Hledáme

Hledáme dobrovolníky, nejlépe mladé rodinné příslušníky členů BDH, kteří by si vzali na starost obsah našich internetových stránek. Získají praxi se špičkovým redakčním systémem Publix 4.1 Helium. Zaškolení zajistíme. Máte-li zájem, pošlete nám e-mail na adresu představenstva. Naleznete ji v Kontaktech na orgány BDH.

Připravujeme

Družstevníci z domu č. 1717/17 se rozhodli pro placený úklid společných prostor svého domu. Dosavadní zkušenosti jsou prý pozitivní. Budete-li si přát, vyhlásíme ankety pro ostatní domy, kde budete moci hlasovat o vašem domě.

Přečtěte si něco o BDH ve složce O nás

 Aktuality