Představitelé BDH

Členové představenstva
(v abecedním pořadí)

Ing. Pavel Adamec
od 8. srpna 1996 do 27. listopadu 1997

Ing. Jiří Doležel
od 21. května 2009 do 20. října 2015
místopředseda od 30. května 2012 do 11. června 2015

Ing. Luděk Dušek
od  17. května 2006 do 11. června 2006
předseda od 17. května 2006 do 11. června 2015

Ing. Josef Hebnar
od 15. listopadu 2009 do 30. května 2012

Ing. Marie Hlaváčková
od 15. listopadu 2009 do 4. září 2014

Ing. Jaromír Hynek
od 26. února 2001 do 15. listopadu 2009
místopředseda od 26. února 2001

Ing. Vladimír Janata
od 23. dubna 1998 do 26. února 2006

Anna Kubaščíková
od 12. června 20013

Jan Kurilla
od 11. června 2015

Ing. Oldřich Langer
od 8. srpna 1996 do 7. prosince 1998
předseda od 27. listopadu 1997

Ing. Milan Maixner
od 30. května 20012
místopředseda od 11. června 2015

Ing. Jaroslav Malý
od 27. listopadu 1997 do 30. května 2012
místopředseda od 25. listopadu 2009

Ing. Jaroslav Pacák
od 8. srpna 1996 do 26. února 2001

RNDr. Václav Petr
od 4. září 2014
předseda od 11. června 2015

Ing. Petr Pojer
od 27. listopadu 1997 do 21. května 2009
předseda od 26. února 2001 do 21. května 2009

Ing. Zdeněk Roškota
od 8. srpna 1996 do 27. listopadu 1997
předseda od 8. srpna 1996

Ing. František Růžička
od 8. srpna 1996 - 27. listopadu 1997
místopředseda od 8. srpna 1996

Ing. Jan Řezníček
od 27. listopadu 1997 do 26. února 2001
předseda od 7. prosince 1998

Ing. Miroslav Vacek, CSc.
od 8. srpna 1996 do 27. listopadu 1997

Ing. Tomáš Zajíc
od 8. srpna 1996 do 27. listopadu 1997Členové kontrolní komise
(v abecedním pořadí)

Ing. Theodor Cigánek, CSc.
od 18.dubna 1996 do 4. září 2014
místopředseda od 29. dubna 1999 do 4. září 2014

Ing. Zdeněk Hanyš
od 4. prosince 2012
předseda od 25. září 2014

Miroslav Kabíček
předseda od 18. dubna 1996 do 29. dubna 1999

Ing. Václav Krejčí
od 18 června 1996 do 27. listopadu 1997

Ing. Jiří Kucler
od 18. června 1996 do 27. listopadu 1997

Ing. Iva Paulovičová
od 29. dubna 1999 do 26. listopadu 2002

Ing. Pavel Peňáz
od 26. listopadu 2002 do 4. prosince 2012

Ing. Hana Petříková, CSc.
od 18. dubna 1996
místopředseda od 27. listopadu 1997 do 29. dubna 1999
předseda od 29. dubna 1999 do 4. září 2014
místopředseda od 4. září 2014

Vladislava Sládková
od 4. září 2014

Prameny: Živnostenský rejstřík, zápisy z ČS