Důležitá čísla

 

HASIČI

150

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA (rychlá lékařská pomoc)

155

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

158

MĚSTSKÁ POLICIE

156

CIVILNÍ OCHRANA, Operační středisko krizového štábu hl.m. Prahy

222 022 200

Telefonní čísla v ČR - informace

1180

Lékařská pohotovost Bulovka – děti a dorost, Budínova 2, Praha 8

283 842 224

Lékařská pohotovost Bulovka – dospělí,

283 842 222

Nemocnice Bulovka - ústředna, Budínova 2, Praha 8

283 842 222

Poruchy dodávek vody, Pražské vodovody a kanalizace, Hradecká 1, Praha 3

Aktuální havárie vody viz: www.pvk.cz/aktualni-havarie.html

267 310 543

Poruchy kanalizace, Pražské vodovody a kanalizace, Na Rozhraní 1, Praha 8

267 310 543

Poruchy dodávek elektřiny, Kateřinská 9, Praha 2

224 915 151

Poruchy veřejného osvětlení, Eltodo, Novodvorská 14, Praha 4

244 470 800

Kabelová televize TES media, s.r.o.

844 111 116

Poruchy dodávek tepla, dispečink Pražské teplárenské a.s. pro Severní město

Aktuální seznam poruch a oprav viz: www.ptas.cz/cs/odstavky-a-poruchy/

266 735 850

Technická správa komunikací (TSK), Na Bojišti 5, Praha 2

224 231 856

Odbor výstavby městské části Praha 8, U Meteoru 6, 180 48 Praha 8

Úřední hodiny viz: www.praha8.cz/Navstevni-hodiny-odboru-vystavby.html

222 805 725